ครูพี่ปีโป้ อ.ยงยุทธ ยืนยาว

  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสาขาเคมี Science Achievement Scholarship of Thailand

ประสบการณ์สอน

– คณะกรรมการฝ่ายวิชาการออกข้อสอบแข่งขันเคมี มัธยมปลายระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

– อาจารย์พิเศษ General Chemistry Laboratory courses ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน (2014-2015)

– เลคเชอร์พิเศษให้นิสิตคณะประมงชั้นปีที่1 ในวิชา General Chemistry ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน (2013)

– อาจารย์พิเศษห้อง Gifted ในวิชาเคมี ระดับชั้นม.1,ม.2 โรงเรียนสารวิทยา

– อาจารย์พิเศษห้อง สอวน ในวิชาเคมี ระดับชั้นม.2,ม.4,ม.5,ม.6 โรงเรียนทวีธาภิเศก

– อาจารย์พิเศษห้อง แพทย์และห้องวิศวะ ในวิชาเคมี ระดับชั้นม.4,ม.5,ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

-Lecturer รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ทางช่อง ETV กระทรวงศึกษาธิการ

-Lecturer วิชา Laboratory General Chemistry นิสิตเตรียมแพทย์พระมงกุฎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– นิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสาขาเคมี Science Achievement Scholarship of Thailand

– ได้รับทุนจาก Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH-CIC) (2013-2014)

– ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา KU-GET by P’PEPO สาขาปราจีน

– ติวเตอร์รับเชิญตามโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศกว่า 100 โรงเรียน