เคมีพี่ปีโป้ สอวน.อันดับ1

ความสำเร็จ

ของทุกคน

คือของขวัญของพปป

ค่าย1 กว่า 100 คน
Portfolio

My STUDENTS

2565

ติดค่าย1 สอวนเคมี 

กว่า 100 คนจากทั่วประเทศ

สมัครเรียน สอวน

+165

ค่าย1

+70

ค่าย2

+4

ผู้แทนศูนย์

+4862

เข้าชม

สอวน.เคมี ค่าย1/2565

สอวน.เคมี ค่าย1/2564

สอวน.เคมี ค่าย2

ผู้แทนศูนย์ สอวน.เคมี

ผลงาน TOP วิชาสามัญ

คำแนะนำและประสบการณ์ดีๆ จากลูกศิษครูปีโป้ที่สอบติดสอวน.เคมี

ความภูมิใจของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

Follow us

Latest News

Social Media

Follow me