Untitled design 9

โครงสร้างคะแนน 30%

  • คะแนนเข้าเรียน 5%
  • คะแนนส่งงาน/หนังสือ 10%
  • สอบ 15%
check งานค้างส่ง

เทปทบทวนย้อนหลัง

14/12/66 hydrolysis/buffer/titration

ep1

ep2

more

Latest News

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ

Our blog
IJSO VS สอวน. ความแตกต่างของการสอบวัดความรู้ของคนสายวิทย์

สำหรับเด็ก ๆ ที่เลือกเรียนสายวิทย์ และมีจุดมุ่งหมายที่อยากประสบความสำเร็จ เรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อวัดทักษะ ประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คืออีกปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะบอกได้ ซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยการสอบด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากสุดต้องยกให้กับการสอบ IJSO และการสอบ สอวน. หากใครยังมีข้อสงสัยว่าการสอบทั้ง 2 รูปแบบนี้แตกต่างกันอย่างไร เพื่อตัดสินใจเลือกได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่ตนเองคาดหวัง...

เคมี ม.ต้น เรียนอะไรบ้าง สามารถนำไปประยุกต์ต่ออย่างไรได้อีก

รายวิชาเคมีเป็นอีกแขนงหนึ่งของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนจะเริ่มมีโอกาสได้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.ต้น ตรงนี้เองเชื่อว่ามีเด็กหลายคนรวมถึงผู้ปกครองเองก็เกิดข้อสงสัย เคมี ม.ต้น เรียนอะไรบ้าง แล้วจุดประสงค์ของการเรียนคืออะไร สามารถนำไปประยุกต์ต่อเนื่องในด้านไหนดีอีก บทความนี้ครูพี่ปีโป้จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นครับ เคมี ม.ต้น เรียนอะไรบ้าง ปกติแล้วการเรียนเคมี...

เรียนเคมี จบมาทำอาชีพอะไรบ้าง?

เรียนเคมี จบมาทำอาชีพอะไร นอกจากสายงานเคมีแล้ว ทำอะไรได้อีก? ความถนัด ความชอบ หรือเป้าหมายในการเรียนของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป สำหรับคนที่สนใจในรายวิชาเคมี ชื่นชอบเคมี ไปจนถึงอยากพิสูจน์ตัวเองให้คนรอบข้างเห็น จะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามเมื่อตัดสินใจเลือกสายวิชานี้แล้วสิ่งที่ควรต้องรู้เพิ่มเติมย่อมหนีไม่พ้น เรียนเคมี จบมาทำอาชีพอะไร? มีตำแหน่งงานไหนน่าสนใจบ้างนะ? ลองมาหาคำตอบกันเลยดีกว่า...

เรียนเคมีออนไลน์ ที่ไหนดี?

เรียนเคมีที่ไหนดี เรียนอย่างไรให้เข้าใจ (ต้องเรียนกับครูปีโป้). เรียนเคมีที่ไหนดีนะ? คำถามของเด็ก ๆ หลายคนโดยเฉพาะระดับ ม.ต้น ที่เตรียมเข้าสู่สายวิทย์-คณิต ไปจนถึงเด็ก ๆ ที่กำลังเรียนระดับ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต อยากทำความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาเคมีให้มากขึ้นเพื่อต่อยอดทั้งเรื่องการสอบและการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย...

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ทำความรู้จักกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reaction rate) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หรือ Reaction rate หมายถึง ความเร็วจากตัวทำปฏิกิริยาเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สารผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลา ซึ่งหน่วยวัดระดับความเข้มข้นของสารดังกล่าวใช้เป็น mol/dm3 ด้วยเหตุนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจึงเปลี่ยนระดับความเข้มข้นของสารต่อวินาที ต่อชั่วโมง หรือต่อวัน ขึ้นอยู่กับความเร็ว-ช้าของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น...

ปฏิทิน TCAS67 ตารางสอบ TGAT/TPAT และ A-Level สอบวันไหนบ้าง และสิ่งที่ต้องเตรียม

ตารางสอบ #dek67 ปฏิทิน TCAS67 A-Level และ TGAT/TPAT สอบวันไหน สวัสดีครับน้อง #dek67 ทุกคน ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การสอบ TCAS67 ใกล้เข้ามาแล้ว...

เซลล์เชื้อเพลิง มีอะไรบ้าง? และมีหน้าที่ทำอะไร

เทคนิคการคำนวณ เซลล์เชื้อเพลิง กรดผสมเบส เรื่องที่เด็ก ๆ สายวิทย์ควรรู้ เรื่องของกรดและเบสจัดเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เด็กสายวิทย์ โดยเฉพาะรายวิชาเคมีต้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ ซึ่งนิยมของทั้ง 2 คำนี้หากอธิบายแบบเข้าใจง่ายมันก็คือสมบัติของสารเคมีแต่ละประเภทซึ่งจะแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจในเรื่องของการคำนวณ “กรดผสมเบส” มากขึ้น จึงอยากให้ลองนำเทคนิคที่จะบอกต่อไปนี้ไปทบทวนกันได้เลยครับ...

เปิดรับหมอ!!! ม.บูรพา เปิดรับสมัครผ่าน #TCAS67 รอบที่ 1 #Portfolio เป็นครั้งแรก จำนวน 6 คน

เปิดรับหมอ!!! ม.บูรพา เปิดรับสมัครผ่าน #TCAS67 รอบที่ 1 #Portfolio เป็นครั้งแรก จำนวน 6 คน ผู้สมัครต้องเป็น #dek67 หรือ #เด็กซิ่วที่มี...