fbpx
0.00 (0 Rating)
สอวนชีวะ1 พี่นน
หมวดหมู่: Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
ข้อมูลคอร์ส
Curriculum
รีวิว
เกี่ยวกับคอร์ส
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  • 1. โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์
  • 2. พันธุศาสตร์
  • 3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • 4. นิเวศวิทยา
  • 5. กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช
  • 6. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
เกี่ยวกับผู้สอน
Course Curriculum
biology
Student Ratings & Reviews
No Review Yet
No Review Yet
สิ่งที่รวมในคอร์ส
  • - สรุปเนื้อหาพร้อมสอบแข่งขัน
  • - ทำข้อสอบแข่งขันสอวน.
Audience
  • นักเรียน ม.3-5 ต้องการจะสอบเข้าค่าย สอวน.