สอวนชีวะ1 พี่นน

โดย pepo ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

11

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์
 • 2. พันธุศาสตร์
 • 3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 4. นิเวศวิทยา
 • 5. กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช
 • 6. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

เนื้อหาของคอร์ส

biology

 • 50:11
 • ep2 การหายใจระดับเซลล์
  59:58
 • ep3 การแบ่งเซลล์
  39:00
 • ep4 สารชีวโมเลกุล
  53:56
 • ep5 การลำเลียงสารผ่านเข้าออกจากเซลล์
  30:46
 • ep6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม-1
  01:12:07
 • ep7 ระบบย่อยอาหาร-1
  52:15
 • ep8 ระบบหายใจ-1
  31:52
 • ep9 ระบบหมุนเวียดเลือด ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน-1
  01:18:06
 • ep10 การตอบสนองของพืช-1
  43:21
 • ep11 การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก-1
  52:47
 • ep12 ระบบประสาท-1
  01:24:14
 • ep13 อวัยวะรับความรู้สึก-1
  26:10
 • ep14 อาณาจักรมอเนอรา-1
  16:57
 • ep15 อาณาจักรโปรติสตา-1
  09:01
 • ep16 อาณาจักรฟังไจ-1
  08:13
 • ep17 อาณาจักรพืช-1
  30:11
 • ep18 อาณาจักรสัตว์-1
  41:18
 • ep19 ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุลของสัตว์-1
  01:04:24
 • ep20 Dna และ Dna เทคโนโลยี-1
  01:41:42
 • ep21 โครงสร้างของพืชดอก-1
  01:09:57
 • ep22 การสังเคราะห์ด้วยแสง-1
  01:28:05
 • ep23 การลำเลียงในพืช-1
  38:06
 • ep24 การสืบพันธุ์ของสัตว์-1
  01:17:40
 • ep25 การเจริญของสัตว์-1
  48:48
 • ep26 นิเวศวิทยา-1
  01:55:17
 • ep27 พฤติกรรม-1
  30:46
 • ep28 พันธุศาสตร์-1
  01:59:00
 • ep29 วิวัฒนาการ-1
  01:20:00
 • ep30 ต่อมไร้ท่อ-1
  01:19:00
 • ep31 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต-1
  31:00

เอกสาร pdf

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล