10

ประวัติโอลิมปิกวิชาการ

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Education Scientific and Cultural Organization : UNESCO ) ยอมรับว่าการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Science and Mathematical Olympiad – ISMO )…

อ่านต่อคลิก..

สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในรอบพิเศษของโอลิมปิกวิชาการ มีหลายมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
9

ค่าย สอวน. 5 วิชา

ประกอบไปด้วย ศูนย์ สอวน. ภูมิภาค และศูนย์ สอวน. กทม. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมอบรม ค่าย 1 และค่าย 2 ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

อ่านต่อ...

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรง

มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ