fbpx

สอวน.เคมี2 [สำหรับนักเรียนค่าย1]

฿6,500.00

คอร์ส สอวนเคมี2 สำหรับนักเรียนค่าย1 เพื่อสอบเข้าค่าย2

  • โครงสร้างอะตอม/ตารางธาตุ
  • พันธะเคมี/เคมีนิวเคลียร์
  • อัตราkinetic
  • ปริมาณสาร/สารละลาย
  • แก็ส/ของเหลว
  • กรดเบส
  • สมดุลเชิงซ้อน/สมดุลการละลาย
หมวดหมู่: