คอร์ส สอวน.เคมี1

[สำหรับสอบเข้าค่าย1]

สอวน.เคมี ค่าย1คอร์สสด 35 ชั่วโมงเรียน (สด/เทป)

ผลงานปี64 นักเรียนในคอร์สสอบติด 100%

ราคา 3,900 บาท (เทป)

รายละเอียเพิ่มเติม

คอร์ส สอวน.เคมี2

[สำหรับนักเรียนค่าย1]

สำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย1 ปี65

เพื่อสอบผ่านเข้าค่าย2

ราคา 6,500 บาท

รายละเอียเพิ่มเติม

สินค้าทั้งหมด