เช็คเลขพัสดุหนังสือ

นักเรียนสามารถเช็คเลขพัสดุแพลชได้จากข้อมูลด้สนล่าง ใครที่สั่งซื้อแล้วแต่ไม่มีรายชื่อพัสดุ แคปหลักฐานการสั่งซื้อมาที่แอดมินได้เลยค่ะ

ติดต่อแจ้งพัสดุตกหล่น
บวชปุ๊บ 1

11-15 มิ.ย.

ลำดับ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH44015S7NM97A1 อาณกร
2 TH71115S7NMR2A0 นักเรียนkmepepo
3 TH24035S7NMS1I ธันยากานต์ เสถียรพัฒนภักดี
4 TH71115S7NMW9A2 เพชรพิศุทธ์ ปลอดชูแก้ว
5 TH16015S7NNK3M ศุภวิชญ์ ประสงค์ดี
6 TH71105S7NNN6A พิษณุวัฒน์
7 TH61015S7NNS9A ปุริม
8 TH71115S7NNW7A0 ณัชปัญวัต จุลิวรรณลีย์
9 TH71115S7NP13A2 เพชรพิศุทธ์ ปลอดชูแก้ว
10 TH53015RUWBG7J ณัฐกฤตา สร้อยทอง
11 TH74035RZET10B ภรภัทร สังข์ทอง
12 TH01285RZEUA7C ภูริชญา กุศลาภิรมย์
13 TH34015RZEUP5C “ศศิธร สุลักษณ์
14 TH01335RZEVD8G “ชื่อ ฐิฏิญาภรณ์ วิทยสินธนา
15 TH31225S3BPR0D นาย วงศ์วริษ ทองสง่า
16 TH01245S3BQK0A ด.ญ.ชนัฐปภา สารธิมา
17 TH71115S3BSQ1A0 นางสาวตวงรัตน์ กาญจนวงศ์
18 TH71015S3E2V3A กษม สุวรรณเรืองศรี
19 TH37095S7MBC6G ชนกนันท์
20 TH04065S7MBV6D น.ส อุทุมพร แป้นกลัด
21 TH47145S7MC17L นายสันติภาพ แสงชอ
22 TH02035QTAX43E1 น.ส.ปัณฑารีย์ เกียรติวิมล
23 TH01245QVZNZ1B พิมพ์มาดา จริยตันติเวทย์
24 TH27195QVZQJ7D ปภาวรินท์ ทิวาวรชัย
25 TH01065QVZV51C ปภาวรินทร์
26 TH27015R2VXQ8L ธณัชชา ชูพงศ์ธเนศ
27 TH02035R2W0K6A2 Manthira Jailak
28 TH66015R2WF63B รังสิยา ร่วมใจ
29 TH01035R9H803A “ศศิพัชร์ วัฒนาพิริยะอมร
30 TH20085R9H8B8A “ปกร ปราบพาลา
31 TH14095R9HB87A ปวรี ยืนยงค์
32 TH27185R9HCH5A ณัฐพล ก้อนแก้ว
33 TH68155RFHYF7A ธัชนันท์ ค้วนแอ่ม
34 TH75015RFJ0X6J อัญชสา คงมัยลิก
35 TH71115RFJ3Z0B พิชามญชุ์ ไชยจิตต์
36 TH02025RFJ8B9A นายศักดาพนธ์ เพชรชัย
37 TH71115RFJ9R6A0 ณัชปัญวัต จุลิวรรณลีย์
38 TH05105RFJD66C น.ส.ทักษพร วิทยวราวัฒน์
39 TH01155RFJFX8B นนท์ น้อยพินิจ
40 TH58015RFKJY1A ปนิฐฐากรณ์
41 TH50085RFKN98A platinum
42 TH32015RFKPX3A ชวกร หมื่นแสน
43 TH71115RFKRV6A2 ธนโชติ
44 TH59015RFM0W3A นักเรียนplatinum
45 TH15055RFM7T0A กนกวรรณ สุขสงวน
46 TH01405RFMSC4B2 “ญาณวุฒิ มณี
47 TH01175RFMT51B1 ปวิชญา
48 TH20015RFMV12F “ศุภวิชญ์
49 TH14015RFN1R0D ด.ญ.ดลพร
50 TH77015RHFQB1A วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง
51 TH01515RHFRG5B ศุภกร กิจธนานันท์
52 TH30175RHFSA1C อัจฉรา ป้องกัน
53 TH01395RHFT19F Chawanakorn Saenboonsri
54 TH20045RHFVS0C ชนาพร บุรเศรษฐ์โสภณ
55 TH31135RPRJH5I วรินทร กาทอง
56 TH29025RPRKV8G เขมจิรา พูลมณี
57 TH64095RPRMT6A อภิชัย ทองนาค
58 TH01055RPRQ30B0 กฤษฎ์ บัญชาเมตตากุล
59 TH17015RPRV35J Ladda Youruam
60 TH02035QTAX43E1 น.ส.ปัณฑารีย์ เกียรติวิมล
61 TH01245QVZNZ1B พิมพ์มาดา จริยตันติเวทย์
62 TH27195QVZQJ7D ปภาวรินท์ ทิวาวรชัย
63 TH01065QVZV51C ปภาวรินทร์
64 TH27015R2VXQ8L ธณัชชา ชูพงศ์ธเนศ
65 TH02035R2W0K6A2 Manthira Jailak
66 TH66015R2WF63B รังสิยา ร่วมใจ
67 TH01035R9H803A “ศศิพัชร์ วัฒนาพิริยะอมร
68 TH20085R9H8B8A “ปกร ปราบพาลา
69 TH14095R9HB87A ปวรี ยืนยงค์
70 TH27185R9HCH5A ณัฐพล ก้อนแก้ว
71 TH68155RFHYF7A ธัชนันท์ ค้วนแอ่ม
72 TH75015RFJ0X6J อัญชสา คงมัยลิก
73 TH71115RFJ3Z0B พิชามญชุ์ ไชยจิตต์
74 TH02025RFJ8B9A นายศักดาพนธ์ เพชรชัย
75 TH71115RFJ9R6A0 ณัชปัญวัต จุลิวรรณลีย์
76 TH05105RFJD66C น.ส.ทักษพร วิทยวราวัฒน์
77 TH01155RFJFX8B นนท์ น้อยพินิจ
78 TH58015RFKJY1A ปนิฐฐากรณ์
79 TH50085RFKN98A platinum
80 TH32015RFKPX3A ชวกร หมื่นแสน
81 TH71115RFKRV6A2 ธนโชติ
82 TH59015RFM0W3A นักเรียนplatinum
83 TH15055RFM7T0A กนกวรรณ สุขสงวน
84 TH01405RFMSC4B2 “ญาณวุฒิ มณี
85 TH01175RFMT51B1 ปวิชญา
86 TH20015RFMV12F “ศุภวิชญ์
87 TH14015RFN1R0D ด.ญ.ดลพร
88 TH77015RHFQB1A วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง
89 TH01515RHFRG5B ศุภกร กิจธนานันท์
90 TH30175RHFSA1C อัจฉรา ป้องกัน
91 TH01395RHFT19F Chawanakorn Saenboonsri
92 TH20045RHFVS0C ชนาพร บุรเศรษฐ์โสภณ
93 TH31135RPRJH5I วรินทร กาทอง
94 TH29025RPRKV8G เขมจิรา พูลมณี
95 TH64095RPRMT6A อภิชัย ทองนาค
96 TH01055RPRQ30B0 กฤษฎ์ บัญชาเมตตากุล
97 TH17015RPRV35J Ladda Youruam

 

1-4 มิย.

ลำดับ เลขพัสดุ ชื่อผู้รับ
1 TH71115QK5139A0 พชธกร สุทธิศักดิ์ภักดี
2 TH71115QK51B6A2 ธนัตถ์ ชุมทอง โยชิ
3 TH01035QK59T6D0 พีรวัส
4 TH76025QK5BY7A ชื่อ ทยิดา รัชตเศรษฐกุล
5 TH03045QK5C18E พิชญาภัค
6 TH71115QK5C56A2 ธนัตถ์ ชุมทอง โยชิ
7 TH20015QK5DD1G1 สวิตตา เจริญสุข
8 TH01375QK5E83A อัครวินท์ เชวงภักดีเวทย์
9 TH64095QK5EM1I อุชุกร ไชยศร
10 TH50015QPEMQ2A นฤมล กิตยาการ
11 TH10015QR65V2K นางจามรี พุมานนท์
12 TH64095PTWTT4I อุชุกร ไชยศร
13 TH61015PTWTV4A ณัฏฐณิชา
14 TH68145PYCHG3D นายปฐมพงศ์ สร้อยหอม
15 TH01165PYCHN9B0 ดญปทิตาศิริแสงชัยกุล
16 TH28015Q2B9F0A คลินิคหมอวรวุฒิ-ศิริมาศ
17 TH44115Q2BA87B นัธทวัฒน์ สุวรรณศรี
18 TH03035Q2BDG4D KanpaneeCharoenthaweekaew
19 TH01505Q2BEM4B1 ณวิปรียา สินสุวรรณ
20 TH76015Q2BF75A อับดุลฮาฟิส นิแหรม
21 TH01505Q2BU47B1 ณวิปรียา สินสุวรรณ
22 TH76015Q2BUQ8A อับดุลฮาฟิส นิแหรม
23 TH28015Q2BV58A (คลินิคหมอวรวุฒิ-ศิริมาศ)
24 TH44115Q2BVQ7B นัธทวัฒน์ สุวรรณศรี
25 TH03035Q2BWN8D Kanpanee
26 TH04025Q2JE07A1 รดาณัฐ สืบสิน
27 TH01105Q2K3B2B ร้านกล่องไปรษณีย์ MY BOX 542/
28 TH03065Q2KEY7J รมภ์นลิน
29 TH01185Q6RDE0A2 น.ส.ปัณฑ์ดา วิจิตรทัศนา(แบ่งปัน)
30 TH01405Q6RDP4B1 ฐิติพัฒน์ โกทา
31 TH01305Q6RE10C ด.ช.ณัชพล ตั้งศรีสกุล
32 TH05035Q6RE66C กิตติภพ ธัญญกิจไพบูลย์
33 TH73015Q6REC0H นาย หริกานต์ แก้วแทน
34 TH01335Q6S6E7F นรภัทร เชาวน์เกษม (วินวิน)
35 TH61015Q6S893A วิรัลพัชร ธนานิธิศักดิ์
36 TH01225Q6S8H3B ธรณ์ธันย์ จันทรหิรัญ
37 TH39095Q6T1U6J ปัณณ์ธวัล เลิศวิทยากุล
38 TH01295Q6T1W4C ธนพร
39 TH27015Q6T283Q ธมนต์ชิตา หอมจะบก
40 TH01025Q6T2R8A นายภัทรพล
41 TH73015Q6TNV2G พิมพ์นารา พานิช
42 TH37215QAMTJ9C Phatcharaphorn Prompang
43 TH31015QAMTX0A0 สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา
44 TH60015QAMU47D สุวีรยา ตุลยฤทธิกุล
45 TH04025QAMUB4A3 ฉัตรชนก ชนะบุตร
46 TH73015QAMXN9G พิมพ์นารา พานิช
47 TH04015QAMXV0N ภีรภาพ ศิลปคัมภีรภาพ
48 TH01105QAMY78C พัณณ์นพัช เลาหจีรพันธ์ุ
49 TH16015QAMYM5H Khobfahdale.p@gmail.com
50 TH03025QAMZP8I สรรธีรา
51 TH24015QAN0A6E ปริพัฒน์ แก้วนำ
52 TH01045QAN0S8B วรัญญา เมืองสนธิ์
53 TH03045QANAY6H0 ปุญชรัศมิ์ โชติวัฒนาสกุล
54 TH12015QAPHS3A นางสาว วรรณนภา โอภาสกรวงศ์
55 TH64015QAPP81C พัชรนันธ์ เกียรติวัฒนากร
56 TH01045QBW757B ธัชกร สินธวัชต์
57 TH01375QBW8E8A อัครวินท์ เชวงภักดีเวทย์
58 TH01055QDA7R5C0 ณพุทธ ตันติพจน์
59 TH01365QDBF36B โสภณัฐ กุลตรีรัตนารมย์
60 TH01475QDEE98C1 พิมพ์นารา มงคลสวัสดิ์
61 TH15035QE9Y99B ธัญธร ตันเสียงสม
62 TH03045QE9YC1E น.ส. พิชญาภัค พรอรุณสถาพร
63 TH01325QE9YQ5D อติกานต์ เอี่ยมชีรางกูร
64 TH03015QE9YV3D0 ปภังกร
65 TH01035QEAA98D0 นายพีรวัส
66 TH64015QEAAC9O ธารธรรม
67 TH71115QEAAM8H ธัญสินี สุขสะโร
68 TH41045QEAAP0D นายจักรกรี
69 TH04025QEAAP4A1 “นางสาวพิชามญชุ์ คำอุปละ
70 TH20075QEAAR1B1 ด.ญ.ญาดา
71 TH76015QEAAS6A นางสุนิสา ไฝทอง
72 TH12015QEAAU0A อัครพัชร์
73 TH02035QEAAU9E0 ปัณณวิชช์
74 TH58015QEAAZ9A นางปนิฐฐากรณ์
75 TH64185QEAB12C นายชัยวัตร
76 TH02035QEAB19E1 ธนาธิป
77 TH20015QEAB32G1 สวิตตา
78 TH22015QEAB46B นางสาวชญาภา รุ่งสุทธิกุล
79 TH01175QEAB81B1 ปวิชญา
80 TH64015QEAB91N นายชมะนันทน์
81 TH34015QEACF2B นายบุพกร
82 TH39015QGZXS2G น.ส.ปภาวรินท์ ภูมิชัย
83 TH20085QHNES5A ปกร ปราบพาลา
84 TH01375QHNGJ6B ณัฏฐกรณ์ ภูมิวณิชกิจ
85 TH01035QHNHP1C0 พัทธ์ธีรา จันทร์คง
86 TH47155QK0CA0G พบตะวัน เพ่งพันธ์พัฒน์
87 TH03025QK0DB1F  พัชรภรณ์ สังข์ช่วย
88 TH38015QK0E00A1 นันทิยา ตระกูลกิจเจริญ
89 TH01065QK0EH1B ด.ญ. ภูริชญา หลี่อิสระนุกูล
90 TH01035QK0HF9A ศศิพัชร์ วัฒนาพิริยะอมร
91 TH01055QK0XC3C0 ณพุทธ ตันติพจน์
92 TH39015QK18W7G น.ส.ปภาวรินท์ ภูมิชัย
93 TH22015QK4UW3B ธนัญชนก พานิชพรรณ์
94 TH33105QK50P3C ธัญชนก
95 TH64015PTVC13C พัชรนันธ์ เกียรติวัฒนากร
96 TH09055PTVEA0E พชรกร เพชรจั่น
97 TH47015PTWPN0D คุณณัฐรดา
98 TH01505PTWPQ9B1 ณวินดา สินสุวรรณ
99 TH50085PTWPT7B ณัฐสุดา
100 TH71115PTWT73A2 นางสาวณัชชารีย์ ภัทรศรีสโรจน์
101 TH50085PTWT78B ณัฐสุดา
102 TH21015PTWT90I1 ปิยะภัทร อัฒจักร์
103 TH32015PTWTB4A ชวกร หมื่นแสน
104 TH76015PTWTD3A อิลยีนส์ แวมามะ
105 TH32095PTWTH0E นาย ศุภกร มีสิทธิ์
106 TH20045QR6D62B1 เพียงฤทัย
107 TH76025QR6FS1C น.สมาญีอาร์ ตอกอ
108 TH03045QR6GR5E “ชื่อ น.ส. พิชญาภัค พรอรุณสถาพร
109 TH48015QR70C3C รุจน์ธกานต์ มูลรินต๊ะ
110 TH52065QR7139A ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
111 TH65085QR73W5A ปรีดานุช กุลเถกิง
112 TH02035QR7561A0 ภูวดล สาริกัน
113 TH71115QR7PN1A0 ครับ
114 TH03045QR7QU2E พิชญาภัค
115 TH67035QR7RK3A แมรี่แอน
116 TH71115QR7UY8A2 เภสัชกร สุรเชษฐ์ นวลสนอง