คอร์ส สอวน.1 ปี 67

สดเริ่ม 2มี.ค. – 14ก.ค.2567

คอร์ส platinum สอวน.เคมี67

สด + เทป

สดเรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 19:00-21:00

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2567

สอวน.เคมี1 + ตะลุยโจทย์ + mock exam

9,500.-

สดเริ่ม 2มี.ค. – 14ก.ค.2567

คอร์สgold สอวน.เคมี ปี 2567

สด + เทป

สดเรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 19:00-21:00

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2567

สอวน.เคมี1 + ตะลุยโจทย์

9,180.-

สดเริ่ม 2มี.ค. – 26พ.ค.2567

คอร์สsilver สอวน.เคมี ปี 2567

สด + เทป

สดเรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 19:00-21:00

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2567

ครบทุกบท ข้อสอบย้อนหลัง เป็นคอร์สที่ทุกคนต้องมี

5,590.-

สดเริ่ม 1มิ.ย. – 14ก.ค.2567

ตะลุย สอวน.เคมี ปี 2567

สด/เทป

ตะลุยโจทย์สำหรับนักเรียนผ่านค่าย 1 ปี 2567

3,590.-

เริ่มสอบ 27ก.ค.2567

mock สอวน.เคมี ปี 2567

สด/เทป

mock สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2567

990.-

คอร์สสด เทอม2 (เริ่ม พ.ย.)

สดเริ่ม 22ธ.ค. – 22ก.พ.

New Course m4.1 2

คอร์ส สอวน. เคมี 3 ปี 2566

฿ 9,900

เรียน 6 เดือน

 • สำหรังนักเรียนสอวน.ค่าย2
 • เรียนสด + วีดีโอ (เริ่ม 22 ธ.ค.66)
 • หนังสือ + ไฟล์
สมัครเรียน

สดเริ่ม 1พ.ย. – 14ก.พ.

รอเลย 1

M42 (ม.4เทอม2)

฿ 4,800

เรียน 6 เดือน

 • โมล/สารละลาย/ปริมาณสาร
 • เรียนสด + วีดีโอ (เริ่ม 1 พ.ย.66)
 • หนังสือ + ไฟล์
สมัครเรียน

สดเริ่ม 4พ.ย. – 17ก.พ.

รอเลย 2

M52 (ม.5เทอม2)

฿ 4,800

เรียน 6 เดือน

 • กรดเบส/ไฟฟ้าเคมี
 • เรียนสด + วีดีโอ (เริ่ม 4 พ.ย.66)
 • หนังสือ + ไฟล์
สมัครเรียน

สดเริ่ม 4พ.ย. – 17ก.พ.

รอเลย 3

M52 (ม.5เทอม2)

฿ 4,800

เรียน 6 เดือน

 • กรดเบส/ไฟฟ้าเคมี
 • เรียนสด + วีดีโอ (เริ่ม 4 พ.ย.66)
 • หนังสือ + ไฟล์
สมัครเรียน

สดเริ่ม 4พ.ย. – 27ม.ค.

รอเลย 3

KMT02 (ตะลุยม.ต้น)

฿ 5,800

เรียน 6 เดือน

 • ตะลุยข้อสอบ MWIT/TU 12 ชุด
 • เรียนสด + วีดีโอ (เริ่ม 4 พ.ย.66)
 • หนังสือ + ไฟล์
สมัครเรียน

สดเริ่ม 4พ.ย. – 27ม.ค.

รอเลย 1

KMT03 (Advance/IJSO)

฿ 5,800

เรียน 6 เดือน

 • แนวแข่งขัน IJSO/พื้นฐาน สอวน.
 • เรียนสด + วีดีโอ (เริ่ม 4 พ.ย.66)
 • หนังสือ + ไฟล์
สมัครเรียน

คอร์สเรียน สอวน.

สดเริ่ม 18ก.ย. – 30ก.ย.

New Course m4.1 1

สอวน. 2 (ล่าสุด)

฿ 7,900

เรียน 6 เดือน

 • สำหรับการสอบท้ายค่าย 1 เพื่อเข้าค่าย2
 • เรียนสด + วีดีโอ (เริ่ม18 ก.ย.66)
 • หนังสือ + ไฟล์
สมัครเรียน

ปิดคอร์สสดแล้ว (เรียนเทปได้)

28

สอวน. 1

฿ 5,590

เรียน 12 เดือน

 • สำหรับสอบเข้าค่าย 1
 • เรียนสด + วีดีโอ
 • หนังสือ
สมัครเรียน

ปิดคอร์สสดแล้ว (เรียนเทปได้)

27

ตะลุย สอวน. 1

฿ 2,590

เรียน 6 เดือน

 • สำหรับสอบเข้าค่าย 1
 • เรียนสด + วีดีโอ
 • หนังสือ + ไฟล์
สมัครเรียน

คอร์สสดเปิดเทอม 1/2566

19 พ.ค. 2566 – 24 พ.ย. 2566

เคมี ม.6 เทอม 1 + TCAS

เรียนทุกวันศุกร์ 19:00 – 21:00 น.

เนื้อหา ม.6 / 1 ( 20 ชม.)

 

 • เคมีอินทรีย์/พอลิเมอร์

เนิ้อหา TCAS (40 ชม.)

 

 • ทวนสรุปครบทุกบท
 • ข้อสอบจริงแยกบท/เน้น Alevel

6,900.-

ปิดคอร์สสดแล้ว (เรียนเทปได้)

เคมี ม.4 เทอม 1

เรียนทุกวันพุธ 19:00 – 21:00 น.

 • พื้นฐานเคมี
 • ความปลอดภัย/ทักษะปฏิบัติการเคมี
 • โครงสร้างอะตอม
 • ธาตุและสารประกอบ
 • พันธะเคมี
 • ข้อสอบจริงแยกบท/เน้น Alevel

4,800.-

ปิดคอร์ส (สามารถสมัครเทปได้)

เคมี ม.5 เทอม 1

เรียนทุกวันอังคาร 19:00 – 21:00 น.

 • แก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา
 • kinetics (เกิดหลักสูตร,วมว)
 • สมดุลเคมี
 • สมดุลตะกอน(เกิดหลักสูตร,วมว)
 • ข้อสอบจริงแยกบท/เน้น Alevel

4,800.-

คอร์ส สอวน.

คอร์สA สอวน. เคมี1 ปี 2566

สด + เทป

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2566

ครบทุกบท ข้อสอบย้อนหลัง เป็นคอร์สที่ทุกคนต้องมี

5,590.-

คอร์สB สอวน. เคมี1 ปี 2566

สด + เทป

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2566

สอวน.เคมี1 + ตะลุยโจทย์

8,180.-

คอร์สC สอวน. เคมี1 ปี 2566

สด + เทป

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2566

สอวน.เคมี1 + ตะลุยโจทย์ + mock exam

9,170.-

คอร์ส สอวน. เคมี 3 ปี 2567

เทป

สำหรับนักเรียนผ่านค่าย 2 ปี 2567

เพื่อสอบท้ายค่าย 2 ผ่านเข้าเป็น ผทศ.

9,900.-

คอร์ส สอวน. เคมี 2 ปี 2566

เทป

สำหรับนักเรียนผ่านค่าย 1 ปี 2565

เพื่อสอบท้ายค่าย 2 ผ่านเข้าเป็น ผทศ.

7,900.-

คอร์ส ตะลุยสอวน. เคมี 1

เทป

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2566

ตะลุยโจทย์ครบทุกบท ข้อสอบย้อนหลังถึงปีปัจจุบัน

2,590.-

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร

เคมีเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร

รุ่น 18

คอร์สนี้เรียนแล้วต้องได้ A เท่านั้น

6,900.-

คอร์สเรียน ม.ต้น

KMT01 เคมี ม.ต้น 2566

 • สรุปเนื้อหาเคมี ม.ต้น ทำโจทย์ทุกสนาม เน้นสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
 • MWIT TU KVIS จภ วมว

5,800.-

KMT02 เคมี ม.ต้น 2566

 • ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น ทำโจทย์ทุกสนาม เน้นสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
 • MWIT TU KVIS จภ วมว

5,800.-

Advanced เคมี ม.ต้น

 • สรุป ม.ต้น ทั้งหมด / เสริมเนื้อหาเกินหลักสูตร
 • เน้นเนื้อหาสอบแข่งขัน
 • ข้อสอบเตรียมอุดม
 • เตรียมสอบ IJSO / ปูพื้นฐานสอวน.

5,800.-

คอร์สเรียน ม.ปลาย

คอร์ส ม.4 เทอม 1

 • พื้นฐานเคมี/ความปลอดภัย/ทักษะปฏิบัติการเคมี
 • โครงสร้างอะตอม/สมบัติธาตุ/พันธะเคมี
 • เพิ่มกรดในโรงเรียน/
 • ทำข้อสอบเสริมเข้ามหาวิทยาลัย

4,800.-

คอร์ส ม.4 เทอม 2

 • โมลและสูตรเคมี/สารละลาย
 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • เพิ่มกรดในโรงเรียน
 • ทำข้อสอบเสริมเข้ามหาวิทยาลัย

4,800.-

คอร์ส ม.5 เทอม 1

 • gas/อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี/
 • kinetic (เกินหลักสูตร)
 • สมดุลเคมี/สมดุลตะกอน (เกินหลักสูตร)
 • ทำข้อสอบเสริมเข้ามหาวิทยาลัย

4,800.-

คอร์ส ม.5 เทอม 2

 • กรด เบส
 • ไฟฟ้าเคมี
 • เพิ่มกรดในโรงเรียน/
 • ทำข้อสอบเสริมเข้ามหาวิทยาลัย

4,800.-

คอร์สเรียนสอบเข้ามหาลัย

เคมี ม.6 เทอม 1 + TCAS

เนิ้อหา TCAS (60 ชม.)

 

 • ทวนสรุปครบทุกบท
 • ข้อสอบจริงแยกบท/เน้น Alevel

6,900.-

คอร์ส BMAT Chemistry

 • เรียนเฉพาะเนื้อหาbmat Chemistry Section2
 • Past Paper ย้อนหลัง 10 ปีทุกข้อ

3,900.-