คอร์สเคมีครูปีโป้

แบ่งออกตามระดับชั้นเป็น : ม.ต้น / ม.ปลาย / สอวน/IJSO

คอร์สอื่นๆสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าแรก

ปรึกษาแอดมิน Line shopping
New Course m4.1 5

คอร์สสดเปิดเทอม 1/2566

28

สอวน. 1

฿ 5,590

เรียน 12 เดือน

 • สำหรับการสอบเข้าค่าย 1
 • เรียนสด + วีดีโอ
 • หนังสือ
เริ่มเรียน
27

ตะลุย สอวน. 1

฿ 2,590

เรียน 6 เดือน

 • สำหรับการสอบเข้าค่าย 1
 • เรียนสด + วีดีโอ
 • หนังสือ
เริ่มเรียน
29

Mock Exam

฿ 990

เรียน 6 เดือน

 • สำหรับการสอบเข้าค่าย 1
 • เรียนวีดีโอ
 • ไฟล์
เริ่มเรียน

คอร์สสดเปิดเทอม 1/2566

17 พ.ค. 2566 – 30 ส.ค 2566

เคมี ม.4 เทอม 1

เรียนทุกวันพุธ 19:00 – 21:00 น.

 • พื้นฐานเคมี
 • ความปลอดภัย/ทักษะปฏิบัติการเคมี
 • โครงสร้างอะตอม
 • ธาตุและสารประกอบ
 • พันธะเคมี
 • ข้อสอบจริงแยกบท/เน้น Alevel

4,800.-

23 พ.ค. 2566 – 29 ส.ค 2566

เคมี ม.5 เทอม 1

เรียนทุกวันอังคาร 19:00 – 21:00 น.

 • แก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา
 • kinetics (เกิดหลักสูตร,วมว)
 • สมดุลเคมี
 • สมดุลตะกอน(เกิดหลักสูตร,วมว)
 • ข้อสอบจริงแยกบท/เน้น Alevel

4,800.-

19 พ.ค. 2566 – 24 ส 2566

เคมี ม.6 เทอม 1 + TCAS

เรียนทุกวันศุกร์ 19:00 – 21:00 น.

เนื้อหา ม.6 / 1 ( 20 ชม.)

 

 • เคมีอินทรีย์/พอลิเมอร์

เนิ้อหา TCAS (40 ชม.)

 

 • ทวนสรุปครบทุกบท
 • ข้อสอบจริงแยกบท/เน้น Alevel

6,900.-

คอร์ส สอวน.

คอร์สA สอวน. เคมี1 ปี 2566

สด + เทป

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2566

ครบทุกบท ข้อสอบย้อนหลัง เป็นคอร์สที่ทุกคนต้องมี

5,590.-

คอร์สB สอวน. เคมี1 ปี 2566

สด + เทป

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2566

สอวน.เคมี1 + ตะลุยโจทย์

8,180.-

คอร์สC สอวน. เคมี1 ปี 2566

สด + เทป

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2566

สอวน.เคมี1 + ตะลุยโจทย์ + mock exam

9,170.-

คอร์ส สอวน. เคมี 3 ปี 2566

เทป

สำหรับนักเรียนผ่านค่าย 2 ปี 2566

เพื่อสอบท้ายค่าย 2 ผ่านเข้าเป็น ผทศ.

9,900.-

คอร์ส สอวน. เคมี 2 ปี 2566

เทป

สำหรับนักเรียนผ่านค่าย 1 ปี 2565

เพื่อสอบท้ายค่าย 2 ผ่านเข้าเป็น ผทศ.

7,900.-

คอร์ส สอวน. เคมี 1

เทป

สอวน. เคมีค่าย 1 คอร์สสด 45 ชั่วโมงเรียน

ผลงานปี 2564 นักเรียนในคอร์สสอบติด 100%

3,900.-

คอร์ส สอวน. ฟิสิกส์ 1

เทป

สอวน. ฟิสิกส์ค่าย 1 คอร์ส 45 ชั่วโมง

โดยพี่อาร์ม เทพฟิสิกส์ตัวจริง

3,900.-

คอร์ส สอวน. ชีวะ 1

เทป

สอวน. ฟิสิกส์ชีวะ 1 คอร์ส 45 ชั่วโมง

โดยพี่อาร์ม เทพฟิสิกส์ตัวจริง

3,900.-

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร

เคมีเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร

รุ่น 18

คอร์สนี้เรียนแล้วต้องได้ A เท่านั้น

6,900.-

คอร์สเรียน ม.ต้น

Advanced เคมี ม.ต้น

 • สรุป ม.ต้น ทั้งหมด / เสริมเนื้อหาเกินหลักสูตร
 • เน้นเนื้อหาสอบแข่งขัน
 • ข้อสอบเตรียมอุดม
 • เตรียมสอบ IJSO / ปูพื้นฐานสอวน.

5,800.-

KMT01 เคมี ม.ต้น 2566

 • สรุปเนื้อหาเคมี ม.ต้น แต่ทำโจทย์ทุกสนาม เน้นสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
 • MWIT TU KVIS จภ วมว

5,800.-

คอร์สเรียน ม.ปลาย

คอร์ส ม.4 เทอม 1

 • พื้นฐานเคมี/ความปลอดภัย/ทักษะปฏิบัติการเคมี
 • โครงสร้างอะตอม/สมบัติธาตุ/พันธะเคมี
 • เพิ่มกรดในโรงเรียน/
 • ทำข้อสอบเสริมเข้ามหาวิทยาลัย

4,800.-

คอร์ส ม.4 เทอม 2

 • โมลและสูตรเคมี/สารละลาย
 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • เพิ่มกรดในโรงเรียน
 • ทำข้อสอบเสริมเข้ามหาวิทยาลัย

4,800.-

คอร์ส ม.5 เทอม 1

 • gas/อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี/
 • kinetic (เกินหลักสูตร)
 • สมดุลเคมี/สมดุลตะกอน (เกินหลักสูตร)
 • ทำข้อสอบเสริมเข้ามหาวิทยาลัย

4,800.-

คอร์ส ม.5 เทอม 2

 • กรด เบส
 • ไฟฟ้าเคมี
 • เพิ่มกรดในโรงเรียน/
 • ทำข้อสอบเสริมเข้ามหาวิทยาลัย

4,800.-

คอร์สเรียนสอบเข้ามหาลัย

คอร์ส ICU 1

ติวเนื้อหาเคมี ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาครบทุกบทเสริมโจทย์ย้อนหลัง

3,500.-

คอร์ส ICU 2

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเคมี ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โจทย์สามัญ 10 ปี

3,500.-

คอร์ส BMAT Chemistry

เรียนเฉพาะเนื้อหาที่ใช้สอบbmat Chemistry Section2 / Past Paper ย้อนหลัง 10 ปีทุกข้อ

3,900.-