KMT012566

โดย kmepepo ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เนิ้อหา
 • 1.พื้นฐานเคมี
 • 2.ธาตุและสารประกอบ
 • 3.การแยกสารเคมี
 • 4.อะตอม โมเลกุล
 • 5.สัญลักษณ์นิวเคลียร์
 • 6.กรดเบส
 • 7.ทดสอบสารอาหาร
 • 8.แบบจำลองอะตอม
 • 9.ไฟฟ้าเคมี
 • 10.เคมีสำหรับสอบ TU MWIT

เนื้อหาของคอร์ส

เนื้อหา

 • ep1
  01:48:24
 • ep2
  01:47:38
 • ep3
  01:52:28
 • ep4
  01:36:10
 • ep5
  01:43:10
 • ep6
  01:51:01
 • ep7
  01:38:15
 • ep8
  01:54:04
 • ep9
  01:35:10
 • ep10
  01:47:15
 • ep11
  01:15:45
 • ep12
  01:31:36

ไฟล์หนังสือ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว