M5.12023

โดย pepo ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

23

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • gas
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • kinetic (เกินหลักสูตร)
 • สมดุลเคมี
 • สมดุลตะกอน (เกินหลักสูตร)

เนื้อหาของคอร์ส

เนื้อหา

 • ep1
  01:57:17
 • ep2
  02:00:46
 • ep3
  02:00:00

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล