TCAS67

โดย kmepepo ไม่มีหมวดหมู่
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

25

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เคมี A-level ที่รวมทุกบทไว้แล้ว
 • สรุปแบบตรงประเด็นพร้อมข้อสอบจริง 12 ปีย้อนหลัง

เนื้อหาของคอร์ส

เนื้อหา

 • 01:42:23
 • ep2 isomer
  02:23:17
 • ep3 อ่านชื่อ/ปฏิกิริยาแทนที่และการเติม
  02:22:08
 • ep4 อ่านชื่อสารอินทรย์/esterification/ข้อสอบ
  02:29:17
 • ep5 estrification/hydrorysis/sponification
  02:46:09
 • ep6 ข้อสอบA-level อินทรีย์ (จบ)
  01:20:28
 • ep7 polymer
  01:09:44
 • ep8 polymer
  02:17:34
 • ep9 โครงสร้างอะตอม
  01:54:08
 • ep10 โครงสร้างอะตอม/สมบัติธาตุ
  02:21:03
 • ep11 ข้อสอบA-level อะตอม/สมบัติธาตุ
  02:03:17
 • ep12 เฉลยการบ้านข้อสอบA-level อะตอม/สมบัติธาตุ
  01:30:15
 • ep13 พันธะเคมี
  02:28:50
 • ep14 พันธะเคมี
  02:31:42
 • ep15 พันธะเคมี ข้อสอบ A-level ย้อนหลัง
  01:57:34
 • ep16 ปริมาณสารสัมพันธ์​
  01:47:21
 • ep17 ปริมาณสารสัมพันธ์​ สารละลาย
  02:19:01
 • ep18 ปริมาณสารสัมพันธ์​ สมการเคมี
  52:50
 • ep19 ปริมาณสารสัมพันธ์​ ข้อสอบA level ย้อนหลัง
  00:00
 • ep20 gas
  01:35:22
 • ep21 gas ข้อสอบ A-level ย้อนหลัง
  01:48:44
 • ep22 อัตรา
  02:12:56
 • ep23 อัตรา ข้อสอบ A-level ย้อนหลัง
  01:56:31
 • ep24 สมดุลเคมี
  02:22:56
 • ep25 สมดุลเคมี ข้อสอบ A-level ย้อนหลัง
  02:57:01
 • ep26 กรดเบส
  01:54:27
 • ep27
  02:07:05
 • ep28
  02:07:00
 • ep29
  02:04:52
 • ep30 ไฟฟ้าเคมี
  02:10:12
 • ep31
  03:12:00

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว