เปิดรับหมอ!!! ม.บูรพา เปิดรับสมัครผ่าน #TCAS67 รอบที่ 1 #Portfolio เป็นครั้งแรก จำนวน 6 คน

แพทย์ ม บูรพา

เปิดรับหมอ!!! ม.บูรพา เปิดรับสมัครผ่าน #TCAS67 รอบที่ 1 #Portfolio เป็นครั้งแรก จำนวน 6 คน

ผู้สมัครต้องเป็น #dek67 หรือ #เด็กซิ่ว
ที่มี

  • GPAX ไม่น้อยกว่า 3.5
  • มี Portfolio
    👉 สอวน. ค่าย 2 (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์)
    👉 คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น IELTS >= 6.0 , TOEFL iBT >= 70 ITP >= 570 , CU-TEP >= 80 , BUU-GET >= 88

คัดด้วย Portfolio 50% + สัมภาษณ์แบบ MMI 50%