NETSAT คืออะไร ใช้คะแนนสอบยื่นเข้าเรียนที่ไหนได้บ้าง เช็กเลย

NETSAT-คืออะไร-ใช้คะแนนสอบยื่นเข้าเรียนที่ไหนได้บ้าง-เช็กเลย

NETSAT คืออะไร ใช้คะแนนสอบยื่นเข้าเรียนที่ไหนได้บ้าง เช็กเลย

สำหรับเด็ก ๆ ที่เตรียมสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยคงมีข้อสงสัยกันเยอะเลยนะครับว่าต้องสอบอะไรบ้าง ใช้คะแนนอะไรไปยื่นดี ซึ่ง NETSAT เองก็เป็นอีกประเภทการสอบสำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบในโรงเรียนสังกัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ลองมาทำความรู้จักกันแบบละเอียดเพื่อช่วยในการตัดสินใจกันได้เลย

NETSAT คืออะไร?

NETSAT หรือ North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center คือ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนในระดับ ม.ปลาย (ม.5 และ ม.6) รวมถึงระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งเรียนกับโรงเรียนในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แต่ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในภาคอีสาน) เบื้องต้นทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่จะเป็นผู้ส่งรายชื่อของนักเรียนมายังศูนย์ทดสอบฯ จากนั้นตัวนักเรียนเองจึงค่อยทำการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้

ปฏิทินการสอบ NETSAT

คะแนน NETSAT ใช้ยื่นเข้าเรียนที่ไหนได้บ้าง?

ปกติแล้วคะแนน NETSAT จะสอบเพื่อใช้ยื่นเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับการยื่น TCAS รอบ 2 (รอบโควตา) 

NETSAT สอบเมื่อไหร่?

ในการสอบ NETSAT ทางศูนย์สอบฯ จะเปิดให้สอบปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะเปิดสอบช่วงเดือนมกราคม และครั้งที่ 2 เปิดสอบช่วงเดือนสิงหาคม คะแนนที่ได้ทั้ง 2 รอบ ระบบจะมีการดึงเอาคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละวิชาเพื่อใช้ยื่นเข้าเรียนให้แบบอัตโนมัติ โดยคะแนนดังกล่าวมีอายุ 2 ปี

ปฏิทินการสอบ NETSAT ม.ขอนแก่น

NETSAT สอบอะไรบ้าง?

การสอบ NETSAT จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนจะเก็บคะแนน 100 คะแนน รวมเป็น 200 คะแนน ดังนี้

การสอบความฉลาดรู้ทั่วไป (สอบด้านภาษา)

แบ่งออกเป็น 2 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาจะมี 100 คะแนน ให้เวลาการสอบทั้งหมด 90 นาที โครงสร้างข้อสอบเบื้องต้น มีดังนี้

  1. ข้อสอบ NETSAT ภาษาไทย จะแบ่งเป็นพาร์ทข้อสอบการอ่าน ได้แก่ ความหมายของคำ ประโยค วลี ข้อความ ถ้อยคำ ข้อความที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การสรุปใจความสำคัญของเนื้อหา การตีความ การประเมินคุณค่า การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่พาร์ทการเขียน ได้แก่ การใช้คำ วลี ประโยค ข้อความ การใช้ภาษาตามระดับที่เหมาะสม การเชื่อมโยงเนื้อความ การเขียนย่อหน้า พาร์ทละ 20 คะแนน 
  2. ข้อสอบ NETSAT ภาษาอังกฤษ จะแบ่งเป็นพาร์ท Reading ได้แก่ Instructions, Correspondence, Reading for Information and Argument ส่วนพาร์ท Writing ได้แก่ Sentence Completion และ Error Detection พาร์ทละ 30 คะแนน

การสอบความฉลาดรู้ทั่วไป (สอบด้านคณิตศาสตร์) 

ข้อสอบจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เป็นหลัก เช่น กราฟ ฟังก์ชัน สมการ สมการพหุมาน เลขยกกำลัง ค่าคงที่ การวาดกราฟ ตรีโกณมิติ เรขาคณิต ปริมาตรรูปทรง การหาพื้นที่ การคำนวณเชิงซ้อน ความน่าจะเป็น เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสอบ NETSAT สำหรับเด็ก ๆ คนไหนที่เข้าเงื่อนไขตามที่อธิบายไปแล้วอยากเรียนต่อ ม.ขอนแก่น อย่าลืมเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อทำคะแนนให้ดี และได้เข้าเรียนตามที่หวังกันเอาไว้น้า…