สอวน 67 ศูนย์ไหนรับสมัครวันไหนบ้าง

สอวน 67 ศูนย์ไหนรับสมัครวันไหนบ้าง

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 สอวน 67

วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ช่วงเวลาการสอบ และวิชา

  • รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. – วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาดาราศาสตร์
  • รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. – วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ และวิชาคอมพิวเตอร์
ที่ศูนย์ สอวนวันที่รับสมัครลิงค์การรับสมัคร
1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รอกำหนดการ
2มหาวิทยาลัยนเรศวร25 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2567www.sci.ac.th/posn_nu
3มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คอมพิวเตอร์)https://olympiad.kku.ac.th/ | https://olympiad.computing.kku.ac.th/
4มหาวิทยาลัยุบลราชธานีhttps://olympic.ubu.ac.th
5มหาวิทยาลัยสุรนารีhttps://olympic.sut.ac.th/olympic_20/
6โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยposn.rajsima.ac.th
7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1-15 กรกฎาคม 2567https://entry.wu.ac.th/olympic
8มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่6 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567https://regis.sci.psu.ac.th/images/Document/posn/2567/0092_POSN-2567.pdf
9มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567https://posn.sat.psu.ac.th/
10มหาวิทยาลัยทักษิณ1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567https://posn.sat.psu.ac.th/
11มหาวิทยาลัยบูรพา17 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2567https://science.buu.ac.th./posn/pages/schedule.php
12มหาวิทยาลัยศิลปากรรอกำหนดการ
13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รอกำหนดการ
14มจพ.รอกำหนดการ
ที่ศูนย์ สอวนวันที่รับสมัครลิงค์การรับสมัคร
15โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (คณิตศาสตร์)1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567https://www.bkkposn.com/
16โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (คอมพิวเตอร์)
17โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
18โรงเรียนเทพศิรินทร์
19โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
20โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ดาราศาสตร์)1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567https://samsenplanetarium.com/register/
21จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2567https://www.facebook.com/groups/11467605209998/