สอวน.เคมี 2566 ค่าย1 แต่ละศูนย์อบรมรับกี่คน?

kmepepo notice of exam 2
ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง 70 คนศูนย์ภาคเหนือ 70 คนศูนย์กรุงเทพ 180 คนศูนย์ภาคใต้ 180 คนศูนย์ภาคอีสาน 210 คนศูนย์ภาคกลาง 210 คน
ศูนย์สุโขทัยวิทยาคม 35 คนศูนย์ลําปางกัลยาณี 35 คนศูนย์บดินทรเดชา 60 คนศูนย์อามาตย์พานิชนุกูล 35 คนศูนย์สารคามพิทยาคม 35 คนศูนย์พนัสพิทยาคาร 35 คน
ศูนย์อุตรดิตถ์ดรุณี 35 คนศูนบุญญวาทย์วิทยาลัย 35 คนศูนย์เตรียมอุดมศึกษา 60 คนศูนย์จุฬาภรณราชวทิยาลัยตรัง 35 คนศูนย์กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 35 คนศูนย์ชลกัลยาณุกูล 35 คน
ศูนย์หอวัง 60 คนศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 40 คนศูนย์ชัยภูมิภักดีชุมพล  35 คนศูนย์จุฬาภร ปทุม  35 คน
ศูนย์เดชะปัตตนยานุกูลปัตตานี 35 คนศูนย์ลำปลายมาศ 35 คนศูนย์อยุธยาวิทยาลัย 35 คน
ศูนย์ป่าพะยอมพิทยาคมพัทลุง 35 คนศูนย์ศรีสะเกษวิทยาลัย 35 คนศูนย์มหิดลวิทยานุสรณ์ 35 คน
ศูนย์ยโสธรพิทยาคม 35 คนศูนย์พระปฐมวิทยาลัย 35 คน
ศูนย์สงวนหญิง 35 คน