คอร์ส สอวน.เคมี1

[สำหรับสอบเข้าค่าย1]

สอวน.เคมี ค่าย1คอร์สสด 45 ชั่วโมงเรียน (สด/เทป)

สำหรับนักเรียนที่จะสอบค่าย1 ปี 2566

ครบทุกบท ข้อสอบย้อนหลัง เป็นคอร์สที่ทุกคนต้องมี

ราคา 5,590 บาท (เทป)

รายละเอียเพิ่มเติม

คอร์ส สอวน.เคมี2

[สำหรับนักเรียนค่าย1]

สำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย1 ปี66

เพื่อสอบผ่านเข้าค่าย2

ราคา 7,900 บาท

รายละเอียเพิ่มเติม