สอวน. คืออะไร รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจสมัครสอบ

what is posn 2

สอวน. คืออะไร รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจสมัครสอบ

สอวน. คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความรู้สำหรับนำไปใช้แข่งขันด้านวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่ง สอวน. ย่อมาจาก “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” การสอบในแต่ละปีจะแบ่งออกเป็น 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

จุดมุ่งหมายสำคัญของการสอบ สอวน.

ปกติแล้วการสอบ สอวน. ของเด็ก ๆ แต่ละคนจะมีเป้าหมายแตกต่างกันออกไปนะครับ จึงขอสรุปให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเพื่อการตัดสินใจของตัวนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง

  • โอกาสในการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • ได้เรียนเนื้อหาในรายวิชาที่ตนเองสนใจแบบเจาะลึกจากอาจารย์ที่มีทักษะสูง พร้อมการทดลองในภาคปฏิบัติ
  • โอกาสได้โควตาเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองไทยตามคณะหรือสาขาที่ตนเองคาดหวัง เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • สามารถนำทักษะ ความรู้ เอาไปใช้เพื่อสอบเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศได้มากขึ้น
what is posn 1

ช่วงเวลาในการรับสมัครค่าย สอวน. 

ศูนย์ สอวน. จะมีทั้งศูนย์ภูมิภาคและศูนย์ในกรุงเทพฯ เด็ก ๆ สามารถเลือกสมัครได้ตามสถานที่ที่ตนเองสะดวกเลยครับ โดยช่วงเวลาและกระบวนการคัดเลือกทั้งหมดมีดังนี้

ช่วงเวลารายละเอียด
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้าค่าย สอวน. สามารถสมัครได้ตามศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
เดือนสิงหาคม – กันยายนสอบคัดเลือกรอบที่ 1
เดือนตุลาคมอบรมค่าย 1 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เดือนมีนาคมอบรมค่าย 2 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากค่าย 1
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคมผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ต้องสอบแข่งขันกับตัวแทนของแต่ละศูนย์ทั่วประเทศ (โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ) หากสอบผ่านก็จะเข้าสู่การอบรมค่าย สสวท. ต่อไป

แนวทางเพิ่มโอกาสในการสอบ สอวน. ให้ผ่าน

อย่างที่บอกไปนะครับว่าค่าย สอวน. จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ทำตามเป้าหมายที่ตนเองวางแผนเอาไว้โดยเฉพาะคนที่อยากสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รวมถึงการได้เข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศตามคณะ สาขาที่คาดหวังไว้ ซึ่งใครที่อยากสอบ สอวน. ในรายวิชาที่ตนเองเลือกให้ผ่านก็มีคำแนะนำมาบอกต่อแล้ว

1. เน้นทบทวนเนื้อหาในรายวิชาที่ตนเองเลือก รวมถึงเพิ่มเติมทักษะเกี่ยวกับเรื่องใหม่ที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

2. พยายามหาโจทย์ แบบฝึกหัด หรือข้อสอบเก่ามาทำด้วยตนเองบ่อย ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย และประเมินแนวทางข้อสอบที่อาจพบเจอเมื่อถึงเวลาสอบจริง

3. ติวกับผู้เชี่ยวชาญ ครู ติวเตอร์ ที่มีทักษะในรายวิชาที่เลือกแบบเฉพาะทาง เพื่อให้ได้เทคนิค คำแนะนำ สำหรับนำไปใช้ในการสอบ

4. เตรียมตนเองให้พร้อมตั้งแต่การเช็กวัน-เวลา สถานที่สอบ ไม่ทานของแสลงที่อาจทำให้ร่างกายผิดปกติ วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมไปถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 20-30 นาที 

นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับค่าย สอวน. นะครับ หวังว่าทั้งตัวเด็ก ๆ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองจะวางแผนและตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้น ส่วนใครที่ต้องการสอบเพื่อผ่านเข้าสู่ค่าย สอวน. เคมี ครูปีโป้ยินดีเป็นผู้ช่วยให้สามารถทำตามเป้าหมายที่คาดหวังง่ายขึ้นกว่าเดิมครับ…