TBAT คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง?

what is tbat

TBAT คืออะไร ใครเหมาะกับการสอบนี้บ้าง มีข้อมูลมาบอกกันแล้ว

อีกหนึ่งรูปแบบการสอบที่ครูปีโป้อยากมาแนะนำให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รู้จักกันนั่นคือ การสอบ “TBAT” หลายคนอาจคุ้นชื่อกันดี ส่วนใครยังไม่แน่ใจว่านี่ TBAT คืออะไร สอบเรื่องไหนบ้าง แล้วใครเหมาะกับการสมัครสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้งาน บทความนี้จะมาบอกรายละเอียดให้แบบครบถ้วนแล้วลองพิจารณากันได้เลยนะครับว่าตนเองคือหนึ่งในคนที่ควรสอบหรือไม่?

TBAT คืออะไร

Thai Biomedical Admissions Test หรือ TBAT คือ ข้อสอบด้านวิทยาศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) ดูแลและออกข้อสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-ATC) เพื่อใช้ประเมินทักษะเพื่อคัดเลือกผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และ สหเวชศาสตร์ การสอบดังกล่าวนี้มีการออกมาแทนข้อสอบ BMAT เดิม ซึ่งถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2566

ใครเหมาะกับการสอบ TBAT

จุดประสงค์สำคัญของข้อสอบ TBAT เพื่อใช้วัดทักษะของนักเรียนระดับ ม.6 ที่ต้องการเข้าเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นเด็ก ๆ ที่เหมาะกับการสอบนี้ต้องเป็นผู้ที่สนใจเรียนในคณะด้านการแพทย์ตามที่อธิบายเอาไว้ก่อนหน้า หลักสูตรนานาชาติ และต้องเป็นผู้มีทักษะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลักนอกจากภาษาอังกฤษด้วย

S 135307319 0

ข้อสอบ TBAT มีอะไรบ้าง

ข้อสอบ TBAT จะแบ่งออกเป็น 3 รายวิชา คะแนนรวม 2,400 คะแนน ซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ครับ เด็ก ๆ ทุกคนจึงต้องหมั่นฝึกฝนให้บ่อยเข้าไว้เพื่อโอกาสในการสอบได้คะแนนตามเป้าหมายที่คาดหวัง โดยแต่ละวิชามีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

1. Physics จำนวน 30 ข้อ เวลา 60 นาที เนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบ ได้แก่ Atomic Structure, Electricity, Electromagnetic Waves, Energy, Kinetics and Force, Magnetism Vibrations and Waves

2. Chemistry จำนวน 55 ข้อ เวลา 60 นาที เนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบ ได้แก่ Atomic Structure, Bonding and Intermolecular Forces, Chemical Equilibrium, Laboratory and Safety Skills, Mole and Chemical formula, Properties of Element and Compounds, Reaction Rates, Solutions, Stoichiometry

3. Biology จำนวน 55 ข้อ เวลา 60 นาที เนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบ ได้แก่ Biological Diversity, Cell Theory, Disease and Body Defense, Genetics and Evolution, Organ System, Plants 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TBAT

  • การสอบ TBAT สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (คลิกที่นี่) ได้เลย
  • ค่าใช้จ่ายในการสอบ TBAT อยู่ที่ครั้งละ 1,600 บาท
  • ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีสถาบันอื่น ๆ สามารถยื่นคะแนนดังกล่าวเพื่อสมัครเข้าเรียนได้

เด็ก ๆ คนไหนสนใจอยากสอบ TBAT ก็ลองนำข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจกันนะครับ ส่วนคนที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาเคมีเพิ่มเติม คอร์สของครูปีโป้เองก็มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงเด็ก ๆ ที่สนใจสอบ สอวน. เรื่องของเคมีและวิทยาศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป